About Gazi Teknopark

Gazi Üniversitesinin Gölbaşı yerleşkesinde, Mogan Gölü manzaralı yaklaşık 20.000 m2 kapalı alana sahip teknopark binasında, Mayıs 2008 tarihinde faaliyetlerine başlamış ve kuruluşundan kısa bir süre sonra, Gazi Üniversitesi’nin sahip olduğu akademik güç ve teknik altyapının desteğiyle Türkiye’nin önde gelen Teknoparkları arasında yerini almıştır. Gazi Teknoparkta çeşitli sektörlere yönelik önemli yazılım projelerinin yanı sıra, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi sistemleri, plazma teknolojileri gibi konularda ekonomik ve toplumsal fayda yaratmaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Anahtar Kuluçka Merkezi ve Anahtar Ön Kuluçka Merkezi gibi yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak mekanizmaları geliştiren Gazi Teknopark, girişimcilere projelerinin fikir aşamasından ticarileşme aşamasına kadar etkin teknopark hizmetleri sunmaktadır.

Video Intro

Solution Request

WhatsApp