Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi

Solution Center Turkey

Turkey

About Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi

BİTTO Üniversite bünyesinde yaratılan katma değerin teknoloji ve yenilik alanında toplumsal faydaya dönüştürülmesi için 28.08.2014 tarihinde çalışmalara başlamıştır . "İleri Sağlık Teknolojileri"ni öncelikle alan olarak tanımlayan BİTTO, mevcut sahasından aldığı verileri Sanayi ve Kamu Kurumları ile eşleştirerek proje önerileri havuzu geliştirmektedir .

Video Intro

Solution Request

WhatsApp