Yuna Teknoloji A.Ş.

Recycling & Waste Management Laboratory Service
Technology partner Laboratory Service
StartUp Turkey

Turkey

About Yuna Teknoloji A.Ş.

YunaTek, farklı sektörlerdeki problemlere mühendislik, teknoloji ve yazılım üçgeninde sürdürülebilir çözümler sunmak için kurulmuş bir yapıdır.

Sectors

Keywords

Atık Yönetimi Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Sürdürülebilirlik Yenilenebilir Enerji Endüstriyel Simbiyoz Sera Gazları Emisyonları Ar-Ge Karbon Envanteri Karbon Ayakizi Su Ayakizi Proje Geliştirme
WhatsApp