Bacpolyzyme Bioengineering LLC

Energy & Fuel Recycling & Waste Management Biotechnology & Healthcare
Technology partner
StartUp Turkey

Turkey

About Bacpolyzyme Bioengineering LLC

BacPolyZyme (BPZ), KOSGEB-Ar-Ge ve İnovasyon Programı tarafından verilen devlet desteğiyle kurulmuş olan, ekibinde biyomühendis, kimya mühendisleri, endüstri mühendisleri ve moleküler biyolog bulunduran, yeşil kimya yaklaşımı ile sürdürülebilir bir çevre ve toplum yaratılmasına katkı verebilmek amacıyla, biyoproses mühendisliği araçlarını kullanılarak, biyolojik temelli malzemelerin (endüstriyel enzimler, mikrobiyal polimerler, biyopolimerler ve biyokütle bazlı ürünler) optimizasyonunu ile üretimini gerçekleştirmeyi, bir beyaz biyoteknoloji ekosistemi yaratmayı ve sıfır atık konseptini uygulamayı misyon edinmiş öncü bir biyomühendislik girişimici firmasıdır. Ayrıca hammaddeden ürüne proseslerin teknik, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğindeki darboğazları belirleyen ve istenen ürünün ticarileştirilmesi için bu darboğazların üstesinden gelme noktasında hizmet veren, kendi biyolojik temelli ürünlerini, ekonomik olarak verimli, sürdürülebilir ve büyük ölçekli olarak üretmek isteyen ve bakıldığında toplamda 35 yıllık akademik bir tecrübeye sahip bir firmadır.

Sectors

Video Intro

Keywords

Biobased materials Bioengineering Sustainibility Green Production Fermentation Biobased Materials Biotechnology
WhatsApp