Tarımsal Teknoloji | Findaso

Approach

Tarım Sektöründeki Sorunlar

 • Düşük verim ve düşük gelir
 • Dağınık ve parçalı araziler (Arazi yapısı dağınık ve parçalı olduğunda modern yöntemler kullanılamamaktadır. Bu nedenle çiftçi de daha az kazanç sağlamaktadır.)
 • Su kaynaklarının verimli kullanılamaması
 • Artan üretim maliyetleri
 • Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler
 • Makroekonomik şartlar


Tarımsal Teknoloji Nedir?

Tarım Teknolojisi tarımda kaliteyi, verimliliği ve kârı arttırmak amacıyla teknolojik gelişmelerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Tarım sürecini iyileştiren hizmet ve uygulamalar olarak da tanımlanabilir. Tarımdaki iş gücünü makineleştirmek ve verimliliği arttırmak için tarım makinelerini devreye sokan Sanayi Devrimi tarımsal teknolojide önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Gelecek dönemlerde gerçekleşecek nüfus artışı ve buna bağlı olarak gıda üretiminin artması, iklim değişikliği ve su sıkıntısı tarımsal faaliyetlerin hem çiftçiler hem de toplum tarafından dikkatle takip edilmesine neden olacaktır. Artan nüfus ve giderek kötüleşen doğa koşulları alışılagelmiş üretim yöntemlerinin değişmesi gerektiğini ve kaynakların daha verimli şekilde kullanılarak daha fazla ürün üretilmesi gerektiğini göstermektedir. .


Akıllı Tarım Nedir?

Tarım arazilerindeki toprağın analiz edilmesi, ekilmesi, ilaçlanması, gübrelenmesi, ürün koşullarının takip ve analizi gibi işlemlerin gelişmiş teknolojik sistemler kullanarak gerçekleştirilmesidir. Tarımdaki verimliliği arttırmak için toprağın ve ürünün doğru şekilde yönetilmesi, kaynakların daha etkili kullanımı ve çevre kirliliğini en aza indirgemeyi hedefler. Bu sistemle daha az girdi ve iş gücü ile daha çok ürün elde etmek amaçlanır. Bitkisel üretimin her sürecinde (toprağın işlenme sürecinden hasat sürecine kadar) akıllı tarımdan faydalanılmaktadır. Aynı zamanda bu teknolojiden hayvansal üretim sürecinde de faydalanılır.


Akıllı Tarımın Faydaları

 • Geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha fazla ve kaliteli ürün
 • Su ve enerji tasarrufu
 • İş gücünden tasarruf
 • Kimyasal madde kullanımın azalması ve buna bağlı olarak azalan çevre kirliliği
 • Elde edilen veriler ile süreci daha net görmek ve daha hızlı aksiyon alabilmek

Akıllı Tarımın uygulanabilmesi için analiz sensörleriyle toprak analiz edilmelidir. Toprağın içindeki mineraller, nem durumu ve diğer etkenlerin analizleriyle veriler oluşturulmalıdır. Elde edilen veriler ile doğru sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi işlemler yapılabilir. Sulama sistemleri ile ihtiyaca göre sulama yapılır. Böylece hem su tasarrufu hem de daha sağlıklı bitkilerin yetişmesi sağlanır. Daha verimli tarım için gerekli olan analizler hayvancılık için de geçerlidir. Elde edilen verilerle hayvancılık için en uygun ortam belirlenir. Bu sayede daha kaliteli hayvansal ürün ve et elde edilecektir.

Günümüz teknolojisinde akıllı tarım uygulamalarında kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tüm çiftlik görüntülenebilir hale gelmiştir. Dijital analiz sensörleriyle sıcaklık ve nem oranı verileri kolaylıkla incelenebilmektedir. Üreticiler bu sistemler sayesinde ürün ve kaynak analizlerini çok daha kolay bir şekilde yapabileceklerdir. Büyükbaş hayvanların detaylı olarak takip edilmesi ise dijital çağın bir diğer avantajıdır. Hayvanların yedikleri yem miktarı, sağılan sütteki protein ve yağ oranı, hastalık bilgileri tamamen dijital araçlarla kontrol edilebilmektedir. Tarımsal teknoloji alanındaki gelişmeler, bugün tarımın önemli bir girişimcilik sektörü olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu sebeple, tarım sektörünün dünya piyasasındaki konumu ve önemi de artmaktadır.

Results

Üretim şekli açısından tarım ‘bitkisel’ ve hayvansal’ olmak üzere ikiye ayrılır.

Success Stories

Twin Screw Extruder Production For Coffee Waste Recycling

Twin Screw Extruder Production For Coffee Waste Recycling

Wastespresso was able to find the best business pa......

View
Metaverse; Reality in Virtuality | Findaso

Metaverse; Reality in Virtuality | Findaso

Why Metaverse is So Important?...

View
A Virtual World: The Metaverse | Findaso

A Virtual World: The Metaverse | Findaso

The Metaverse is a virtual world in which we will ......

View
Agricultural Technology | Findaso

Agricultural Technology | Findaso

Agricultural Technology is the sector that enables......

View
Tarımsal Teknoloji | Findaso

Tarımsal Teknoloji | Findaso

Üretim şekli açısından tarım ‘bitkisel’ ve hay......

View
Energy and Battery Types | Findaso

Energy and Battery Types | Findaso

Energy is the physical ability of a system or obje......

View
Enerji ve Batarya Türleri | Findaso

Enerji ve Batarya Türleri | Findaso

Enerji, potansiyel ve kinetik olmak üzere iki gene......

View
Metaverse Nedir, Geleceği Nasıl Etkileyecek ? - Findaso

Metaverse Nedir, Geleceği Nasıl Etkileyecek ? - Findaso

Metaverse, ‘Meta’ ve ‘Universe’ kavramlarının bir ......

View
An Eye-catching, User-friendly, and Intelligent Website Design

An Eye-catching, User-friendly, and Intelligent Website Design

Findaso’s AI matchmaking system helped Alpay Group......

View
Excitation Emission Matrix (EEM) Service For Analyzing The Urban Waste Water

Excitation Emission Matrix (EEM) Service For Analyzing The Urban Waste Water

The AI matchmaking feature of Findaso's platform l......

View
Looking for a Feasibility Study of a Chemical Material Production

Looking for a Feasibility Study of a Chemical Material Production

Using Findaso’s SaaS marketplace, the client found......

View
Organizing a Metaverse event

Organizing a Metaverse event

Using Findaso's premium service, the company deter......

View
Cutting-Edge Technologies | Findaso

Cutting-Edge Technologies | Findaso

Cutting-Edge Technologies and Their Problems, Chal......

View
Online Marketplace Solutions | Findaso

Online Marketplace Solutions | Findaso

The Variety of Online Marketplaces and TheirAdvant......

View
Maximizing Productivity: Smart Document Processing | Findaso

Maximizing Productivity: Smart Document Processing | Findaso

How and why intelligent document processing help c......

View
Revolutionizing Agriculture: Hydroponic Farming | Findaso

Revolutionizing Agriculture: Hydroponic Farming | Findaso

The benefits of hydroponic farming...

View
Product Security for Farmers | Findaso

Product Security for Farmers | Findaso

The importance of crop assurance and insurance sol......

View
Argicultural Robotic Solutions | Findaso

Argicultural Robotic Solutions | Findaso

Innovative technologies that are helping farmers t......

View
Marketplace of Technological Services and Solutions | Findaso

Marketplace of Technological Services and Solutions | Findaso

The role and impact of the marketplace of technolo......

View
A Platform for Managing Tender Process of Technology Projects

A Platform for Managing Tender Process of Technology Projects

The platform of technology services and solutions ......

View
Teknoloji Projelerinin İhale Süreçlerini Yönetebileceğiniz Bir Platform | Findaso

Teknoloji Projelerinin İhale Süreçlerini Yönetebileceğiniz Bir Platform | Findaso

Teknoloji hizmetleri ve çözümleri için ihale sürec......

View
Teknolojik Hizmet ve Çözümlerin Pazaryeri | Findaso

Teknolojik Hizmet ve Çözümlerin Pazaryeri | Findaso

Teknolojik hizmet ve çözümler pazaryerinin rolü ve......

View
Tarımda Robotik Uygulamalar

Tarımda Robotik Uygulamalar

Tarımda verimliliği, karlılığı ve sürdürülebilirli......

View
Mahsul Güvencesi

Mahsul Güvencesi

Çiftçiler için mahsul güvencesi ve sigorta çözümle......

View
Hidroponik Tarım

Hidroponik Tarım

Hidroponik tarımın avantajları...

View
Akıllı Belge İşleme

Akıllı Belge İşleme

Akıllı belge işleme nasıl ve neden şirketlere yard......

View
Efficiency and Effectiveness for Outsourcing Technology Services and Solutions

Efficiency and Effectiveness for Outsourcing Technology Services and Solutions

Role and impact of using a platform like Findaso t......

View
Maximizing Earnings: How Findaso Connects Companies with Trusted and Agile Turkish Technology Companies

Maximizing Earnings: How Findaso Connects Companies with Trusted and Agile Turkish Technology Companies

Reaching Turkish technology companies for high-qua......

View
Verimlilik ve Etkililik: Findaso Platformu, Teknoloji Hizmetlerini ve Çözümlerini Tedarik Etme Sürecini Nasıl İyileştirir?

Verimlilik ve Etkililik: Findaso Platformu, Teknoloji Hizmetlerini ve Çözümlerini Tedarik Etme Sürecini Nasıl İyileştirir?

Teknoloji sağlayıcıları bulma ve birlikte çalışma ......

View
Kazancı Maksimuma Çıkarma: Findaso Şirketleri Hızlı ve Güvenilir Türk Teknoloji Şirketlerine Nasıl Bağlar?

Kazancı Maksimuma Çıkarma: Findaso Şirketleri Hızlı ve Güvenilir Türk Teknoloji Şirketlerine Nasıl Bağlar?

Findaso aracılığıyla Türk teknoloji şirketlerine k......

View
WhatsApp