Tarımsal Teknoloji

Approach

 • Tarım Sektöründeki Sorunlar
  • Düşük verim ve düşük gelir
  • Dağınık ve parçalı araziler (Arazi yapısı dağınık ve parçalı olduğunda modern yöntemler kullanılamamaktadır. Bu nedenle çiftçi de daha az kazanç sağlamaktadır.)
  • Su kaynaklarının verimli kullanılamaması
  • Artan üretim maliyetleri
  • Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler
  • Makroekonomik şartlar

 • Tarımsal Teknoloji Nedir?
 • Tarım Teknolojisi tarımda kaliteyi, verimliliği ve kârı arttırmak amacıyla teknolojik gelişmelerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Tarım sürecini iyileştiren hizmet ve uygulamalar olarak da tanımlanabilir. Tarımdaki iş gücünü makineleştirmek ve verimliliği arttırmak için tarım makinelerini devreye sokan Sanayi Devrimi tarımsal teknolojide önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Gelecek dönemlerde gerçekleşecek nüfus artışı ve buna bağlı olarak gıda üretiminin artması, iklim değişikliği ve su sıkıntısı tarımsal faaliyetlerin hem çiftçiler hem de toplum tarafından dikkatle takip edilmesine neden olacaktır. Artan nüfus ve giderek kötüleşen doğa koşulları alışılagelmiş üretim yöntemlerinin değişmesi gerektiğini ve kaynakların daha verimli şekilde kullanılarak daha fazla ürün üretilmesi gerektiğini göstermektedir. .

 • Akıllı Tarım Nedir?
 • Tarım arazilerindeki toprağın analiz edilmesi, ekilmesi, ilaçlanması, gübrelenmesi, ürün koşullarının takip ve analizi gibi işlemlerin gelişmiş teknolojik sistemler kullanarak gerçekleştirilmesidir. Tarımdaki verimliliği arttırmak için toprağın ve ürünün doğru şekilde yönetilmesi, kaynakların daha etkili kullanımı ve çevre kirliliğini en aza indirgemeyi hedefler. Bu sistemle daha az girdi ve iş gücü ile daha çok ürün elde etmek amaçlanır. Bitkisel üretimin her sürecinde (toprağın işlenme sürecinden hasat sürecine kadar) akıllı tarımdan faydalanılmaktadır. Aynı zamanda bu teknolojiden hayvansal üretim sürecinde de faydalanılır.

 • Akıllı Tarımın Faydaları
  • Geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha fazla ve kaliteli ürün
  • Su ve enerji tasarrufu
  • İş gücünden tasarruf
  • Kimyasal madde kullanımın azalması ve buna bağlı olarak azalan çevre kirliliği
  • Elde edilen veriler ile süreci daha net görmek ve daha hızlı aksiyon alabilmek

  Akıllı Tarımın uygulanabilmesi için analiz sensörleriyle toprak analiz edilmelidir. Toprağın içindeki mineraller, nem durumu ve diğer etkenlerin analizleriyle veriler oluşturulmalıdır. Elde edilen veriler ile doğru sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi işlemler yapılabilir. Sulama sistemleri ile ihtiyaca göre sulama yapılır. Böylece hem su tasarrufu hem de daha sağlıklı bitkilerin yetişmesi sağlanır. Daha verimli tarım için gerekli olan analizler hayvancılık için de geçerlidir. Elde edilen verilerle hayvancılık için en uygun ortam belirlenir. Bu sayede daha kaliteli hayvansal ürün ve et elde edilecektir.

  Günümüz teknolojisinde akıllı tarım uygulamalarında kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tüm çiftlik görüntülenebilir hale gelmiştir. Dijital analiz sensörleriyle sıcaklık ve nem oranı verileri kolaylıkla incelenebilmektedir. Üreticiler bu sistemler sayesinde ürün ve kaynak analizlerini çok daha kolay bir şekilde yapabileceklerdir. Büyükbaş hayvanların detaylı olarak takip edilmesi ise dijital çağın bir diğer avantajıdır. Hayvanların yedikleri yem miktarı, sağılan sütteki protein ve yağ oranı, hastalık bilgileri tamamen dijital araçlarla kontrol edilebilmektedir. Tarımsal teknoloji alanındaki gelişmeler, bugün tarımın önemli bir girişimcilik sektörü olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu sebeple, tarım sektörünün dünya piyasasındaki konumu ve önemi de artmaktadır.


  Kaynakça

  https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_technology
  https://www.tarnet.com.tr/blog/makale/tarimda-teknoloji-donemi/
  https://www.akillisebekeler.com/neden-akilli-tarim/
  https://www.tarnet.com.tr/blog/makale/tarim-teknolojileri-son-trendler/
  https://tgb.gen.tr/serbest-kursu/turkiye-de-tarimin-sorunlari-29364
  http://www.akillitarim.org/tr/uyelerimiz/ak%C4%B1ll%C4%B1-tar%C4%B1m-uygulamalar%C4%B1.html

  Results

  Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesini, bu ürünlerin kalitesinin arttırılmasını, muhafaza edilmesini, işlenmesini ve pazara uygun hale getirilmesini sağlayan sektördür.Üretim şekli açısından tarım ‘bitkisel’ ve hayvansal’ olmak üzere ikiye ayrılır.

  Success Stories

  What is the Metaverse How Will It Affect the Future

  What is the Metaverse How Will It Affect the Future

  The Metaverse emerged from the decoupling of the c......

  View
  Twin Screw Extruder Production For Coffee Waste Recycling

  Twin Screw Extruder Production For Coffee Waste Recycling

  Wastespresso was able to find the best business pa......

  View
  HOW to SAVE your B2B startup?

  HOW to SAVE your B2B startup?

  -...

  View
  The Next Wave of Digital Innovation

  The Next Wave of Digital Innovation

  Trends of innovative value propositions of the Met......

  View
  The Metaverse Strategy

  The Metaverse Strategy

  As an organization, what is my Metaverse strategy ......

  View
  A Virtual World The Metaverse

  A Virtual World The Metaverse

  The Metaverse is a virtual world in which we will ......

  View
  Sanal Bir Dünya Metaverse

  Sanal Bir Dünya Metaverse

  Metaverse bir dizi cihaz kullanarak bağlanacağımız......

  View
  Agricultural Technology

  Agricultural Technology

  It is the sector that enables the production of he......

  View
  Tarımsal Teknoloji

  Tarımsal Teknoloji

  Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesini, bu ü......

  View
  Energy and Battery Types

  Energy and Battery Types

  Energy is the physical ability of a system or obje......

  View
  Enerji ve Batarya Türleri

  Enerji ve Batarya Türleri

  Enerji, bir sistemin veya nesnenin iş yapmak için ......

  View
  Metaverse Stratejisi

  Metaverse Stratejisi

  Bir kuruluş olarak, meta-ekonomiden yararlanmak iç......

  View
  Metaverse Nedir Geleceği Nasıl Etkileyecek

  Metaverse Nedir Geleceği Nasıl Etkileyecek

  Metaverse, ‘Meta’ ve ‘Universe’ kavramlarının bir ......

  View
  Dijital İnovasyonun Sonraki Dalgası

  Dijital İnovasyonun Sonraki Dalgası

  Metaverse'ün yenilikçi değer önermesi trendleri...

  View
  An Eye-catching, User-friendly, and Intelligent Website Design

  An Eye-catching, User-friendly, and Intelligent Website Design

  Findaso’s AI matchmaking system helped Alpay Group......

  View
  Excitation Emission Matrix (EEM) Service For Analyzing The Urban Waste Water

  Excitation Emission Matrix (EEM) Service For Analyzing The Urban Waste Water

  The AI matchmaking feature of Findaso's platform l......

  View
  Looking for a Feasibility Study of a Chemical Material Production

  Looking for a Feasibility Study of a Chemical Material Production

  Using Findaso’s SaaS marketplace, the client found......

  View
  Organizing a Metaverse event

  Organizing a Metaverse event

  Using Findaso's premium service, the company deter......

  View
  Hydroponic Farming

  Hydroponic Farming

  About Hydroponic Farming ...

  View
  Cutting-Edge Technologies

  Cutting-Edge Technologies

  Cutting-Edge Technologies and Problems, Challenges......

  View
  Online Marketplaces

  Online Marketplaces

  The Difference of Online Marketplaces and Its Adva......

  View
  Intelligent Document Processing

  Intelligent Document Processing

  How and why intelligent document processing help c......

  View
  Hydroponic Farming

  Hydroponic Farming

  The benefits of hydroponic farming...

  View
  Crop Assurance

  Crop Assurance

  The importance of crop assurance and insurance sol......

  View
  Agricultural Robotic Solutions

  Agricultural Robotic Solutions

  Innovative technologies that are helping farmers t......

  View
  Marketplace of Technological Services and Solutions

  Marketplace of Technological Services and Solutions

  The role and impact of the marketplace of technolo......

  View
  A Platform for Managing Tender Process of Technology Projects

  A Platform for Managing Tender Process of Technology Projects

  The platform of technology services and solutions ......

  View
  Teknoloji Projelerinin İhale Süreçlerini Yönetebileceğiniz Bir Platform

  Teknoloji Projelerinin İhale Süreçlerini Yönetebileceğiniz Bir Platform

  Teknoloji hizmetleri ve çözümleri için ihale sürec......

  View
  Teknolojik Hizmet ve Çözümlerin Pazaryeri

  Teknolojik Hizmet ve Çözümlerin Pazaryeri

  Teknolojik hizmet ve çözümler pazaryerinin rolü ve......

  View
  Tarımda Robotik Uygulamalar

  Tarımda Robotik Uygulamalar

  Tarımda verimliliği, karlılığı ve sürdürülebilirli......

  View
  Mahsul Güvencesi

  Mahsul Güvencesi

  Çiftçiler için mahsul güvencesi ve sigorta çözümle......

  View
  Hidroponik Tarım

  Hidroponik Tarım

  Hidroponik tarımın avantajları...

  View
  Akıllı Belge İşleme

  Akıllı Belge İşleme

  Akıllı belge işleme nasıl ve neden şirketlere yard......

  View
  Maximizing Earnings: How Turkish Technology Companies Offer High Quality at Low Costs

  Maximizing Earnings: How Turkish Technology Companies Offer High Quality at Low Costs

  Turkish companies as a great option for high-quali......

  View
  Efficiency and Effectiveness: How Findaso Platform Enhances the Process of Sourcing Technology Services and Solutions

  Efficiency and Effectiveness: How Findaso Platform Enhances the Process of Sourcing Technology Services and Solutions

  Role and impact of using a platform like Findaso t......

  View
  Maximizing Earnings: How Findaso Marketplace of Services and Solutions Connects Companies with Trusted and Agile Turkish Technology Companies

  Maximizing Earnings: How Findaso Marketplace of Services and Solutions Connects Companies with Trusted and Agile Turkish Technology Companies

  Reaching Turkish technology companies for high-qua......

  View
  Kazancı Maksimuma Çıkarma: Türk Teknoloji Şirketleri Yüksek Kaliteyi Düşük Maliyetlerle Sunuyor

  Kazancı Maksimuma Çıkarma: Türk Teknoloji Şirketleri Yüksek Kaliteyi Düşük Maliyetlerle Sunuyor

  Düşük maliyetlerle yüksek kaliteli teknoloji ürünl......

  View
  Verimlilik ve Etkililik: Findaso Platformu, Teknoloji Hizmetlerini ve Çözümlerini Tedarik Etme Sürecini Nasıl İyileştirir?

  Verimlilik ve Etkililik: Findaso Platformu, Teknoloji Hizmetlerini ve Çözümlerini Tedarik Etme Sürecini Nasıl İyileştirir?

  Teknoloji sağlayıcıları bulma ve birlikte çalışma ......

  View
  Kazancı Maksimuma Çıkarma: Findaso'nun Hizmet ve Çözümler Pazarı, Şirketleri Hızlı ve Güvenilir Türk Teknoloji Şirketleriyle Bağlar

  Kazancı Maksimuma Çıkarma: Findaso'nun Hizmet ve Çözümler Pazarı, Şirketleri Hızlı ve Güvenilir Türk Teknoloji Şirketleriyle Bağlar

  Findaso aracılığıyla Türk teknoloji şirketlerine k......

  View